Rozkład dnia

Jesteś tutaj://Rozkład dnia
Rozkład dnia 2018-06-26T08:45:05+00:00

Rozkład dnia

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne– stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.
8.00-8.30 Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania– czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30-8.50 Śniadanie– realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
8.50-9.10 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.
Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
9.10-10.00 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
10.00-10.10 Przygotowanie do drugiego śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
10.10-10.30 Drugie śniadanie.
10.30-10.40 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
10.40-11.50 Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
12.00-12.45 Obiad– celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.45-13.00 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
13.00-14.30 Relaks– odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej– wyciszenie.
14.30-15.15 Praca indywidualna z dziećmi, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.
15.15-15.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
15.15-15.30 Podwieczorek– kultura spożywania posiłków.
15.45-17.00 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.