Opłaty

Jesteś tutaj://Opłaty
Opłaty 2018-05-24T19:13:34+00:00

Wyżywienie

I śniadanie II śniadanie Dwudaniowy obiad Podwieczorek
Cena 2.50 zł 2.50 zł 7.00 zł 2.00 zł

Nieobecności

Za każdy dzień nieobecności dziecka zgłoszony sms-em do godz. 20.00 dnia poprzedniego dokonywany jest odpis za wyżywienie.

Płatne godziny

Opłata za dodatkowe godziny poza ustalonymi przez organ prowadzący godzinami bezpłatnymi (8:00-13:00) dotyczy dzieci do lat 5 i wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1zł.

Wysokość opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez rodzica godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (zapis w umowie o świadczeniu usług przedszkolnych). W przypadku konieczności dokonania zmian – prosimy o zgłoszenie się do dyrektora przedszkola w celu podpisania aneksu do umowy.

Zgodnie z zapisem w umowie o świadczeniu usług opłatę za przedszkole należy wnieść do dnia 10-go każdego miesiąca.

Informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc przekazywana jest na początku miesiąca każdemu dziecku indywidualnie. Wszelkie informację można też uzyskać w biurze.

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 1017 50001200 0000 0026 611873

DOKONUJĄC OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NA KONTO WPISUJEMY TYTUŁEM:
„OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE MIESIĄC- JAN KOWALSKI”